OSP Sidzina

Telefony alarmowe

Pożar, wypadek, awaria

Dzwoń 112, 998

Kampania „1% podatku na rzecz Związku OSP RP”

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jak co roku kieruje prośbę do wszystkich identyfikujących się ze Związkiem o wspólne zaangażowanie w kampanię „1% podatku na rzecz Związku OSP RP”.

Apel kierujemy przede wszystkim do strażaków ochotników, działaczy oraz członków współdziałających i sympatyków Związku OSP RP.

Początek nowego roku 2012 to czas rozliczania podatków za 2011 rok. Jest to okazja dla nas wszystkich do wsparcia Związku OSP RP poprzez odpis na naszą rzecz 1% podatku dochodowego w rocznych zeznaniach podatkowych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Środki uzyskane z 1% za pośrednictwem Związku OSP RP wspomogą finansowo nasze jednostki głównie Ochotnicze Straże Pożarne. Musimy, więc przekonać podatników, że każda złotówka ma znaczenie.

Mamy nadzieję, że nasze wspólne wysiłki promocyjne przyniosą wymierne korzyści w postaci zwiększonych wpływów na rzecz wszystkich naszych jednostek, dzięki którym będziemy mogli realizować cenne działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. jak również wszystkich tych, których działania skierowane są do naszych darczyńców.

Do propagowania kampanii w roku 2012, zachęcamy głównie strażaków ochotników, mających bezpośredni kontakt z podatnikami mieszkającymi na terenie działania swoich jednostek.

1% - To pomoc, która nic nie kosztuje darczyńcę.

Wystarczy, że rozliczając podatek od dochodów, które uzyskaliśmy w 2011 roku w zeznaniu podatkowym wpiszemy:

  1. We „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego numer KRS: 0000116212. UWAGA! Nie można pomylić się w numerze KRS, pomyłka oznacza nie złożenie wniosku.
  2. W części "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”, wpiszemy „Cel szczegółowy 1%". Wystarczy podać skróconą nazwę jednostki, np. OSP w ……….. i kod pocztowy.

Urzędy Skarbowe na podstawie powyższych informacji przekażą pieniądze na rachunek bankowy Związku OSP RP w okresie od maja do lipca 2012 roku.

Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy według siedziby Związku OSP RP przekaże nam we wrześniu 2012 roku zbiorczą informację o:

  1. danych identyfikacyjnych darczyńców (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu, oraz
  2. wysokości kwot deklarowanych przez podatników na rzecz Związku OSP RP,
  3. przeznaczeniu kwoty 1% podatku należnego przez Związek OSP RP na cel szczegółowy, - jeżeli podatnik w zeznaniu podatkowym lub korekcie zeznania, wyraził zgodę na przekazanie danych wymienionych wyżej lub wskazał cel szczegółowy.

Związek OSP RP pozyskane środki w roku 2012 – 2013 zgodnie z regulaminem „1% podatku na rzecz Związku OSP RP” przekaże Ochotniczym Strażom Pożarnym i innym jednostkom na cele statutowe zgodnie z wskazanym przez podatnika celem szczegółowym.

Jak wypełnić wniosek ?

Przykładowy wzór części zeznania podatkowego dotyczącego wniosku o przekazanie 1%,

wzór pit

Źródło: Związek OSP RP